сряда, 6 ноември 2013 г.

Изваян в глина, отлят от бронз.

Крум Дерменджиев
Гоце Делчев в глина, 1954 г.
Уникални архивни кадри от идването на комисията в ателието на скулптора Крум Дерменджиев. 

Това е проектът за паметник на Гоце Делчев в Благоевград още в материал глина в реален /снимката горе/ и в умален мащаб в размер 80 см. височина /снимката долу/.  След одобрението му от експертната комисия, същият е вече увеличен и заедно с постамента достига височината от 8 метра. 
Паметникът на Гоце Делчев е паметник спечелил убедително националният конкурс измежду всички скулптори в България за паметник в Благоевград. Конкурсът е обявен от Министерство на Културата.                                       
Един от по-малко известните факти около паметника е, че Крум Дерменджиев е автор не само на скулптурата, но и на цялата архитектурна част свързана с него и определяща неговото въздействие в екстериорната среда, включително и избора на материалите от които е изработен, както и надписите върху постамента.

Ето и част от протокола на 10 членната комисия от художници, скулптори и архитекти, журирала паметника :

Днес 9 март 1954г., София, комисията – жури назначена със заповед на Председателя на Комитета за наука, изкуство и култура се събра на заседание за журиране втория етап на конкурса за изработване идеен проект за паметник на Гоце Делчев в гр. Благоевград.

Журито пристъпи към обсъждане на представеният проект. След направените изказвания и разисквания комисията констатира следното:

1. Новият проект на Крум Дерменджиев е със значително повече качества, отколкото този представен в първият етап на конкурса. Общото му архитектурно решение, както и идейно-композиционното решение на фигурата на Гоце Делчев отговарят на изискванията на конкурсната програма за паметника.

Във фигурата са постигнати доста монументални и портретни качества. Скулпторът е успял да съчетае в образа на Гоце Делчев революционерът и мислителят. Фигурата е стъпила здраво, конструирана е добре, пропорционирана е вярно, моделирана е реалистично. Детайлът на главата показва, че нейният автор е добър портретист.
Архитектурната част на паметника е добре хармонизирана.

2. Този етап на работа на проекта дава гаранция, че авторът му – Крум Дерменджиев, успешно би могъл да се справи с окончателното изработване на паметника.

Жури комисията взе следните решения:

1. Одобрява се проекта за паметника на Гоце Делчев за гр. Благоевград изработен от скулптора Крум Дерменджиев.

    2. По-нататъшното проектиране на паметника да се възложи на Крум Дерменджиев.

    3. Следващите етапи по творческата работа за паметника да се журират от Художественият съвет по паметниците при Министерство на културата.
......................

Подписи /10 бр./ : Д.А, М.М, С.С, Д.Л, Й.К, В.Б, К.С, Д.Д, Т.М и В.М. „


                                  автор на публикацията : Борис Дерменджиев


Гоце Делчев
        Крум Дерменджиев и Гоце Делчев в глина, 1954 г.